Niklas Knutsson med Green. Första EA-ekipage i U-län. Foto:Thomas Larsson

Eftersöksassistans

Eftersöksassistans är framtaget på riksnivå till hjälp åt jägare och jaktlag som behöver hjälp på något sätt med eftersök. Västmanland ingår i den här verksamheten till dom som önskar hjälp av eftersöksekipage med spetskompetens.Anledningen till att EA kom till är ett förslag från Västmanlands län på en årsstämma som utmynnade i att Svenska jägareförbundet hittade den här lösningen.

Vad är då Eftersöksassistans?

Det är eftersöksekipage som är på en hög nivå inom eftersök. Hundarna måste ha klarat ett inträdesprov och förarna skall ha hög social kompetens och stor kunskap inom eftersök. Alla anslutna till EA har tystnadsplikt.

Några exempel på när EA kan vara till hjälp.

  • Ifall jaktlaget inte har ekipage lämpligt för något speciellt viltslag som till exempel vildsvin där man kan behöva en välutbildad spårhund och en duktig ställande hund för att lyckas med eftersöket. Eller när man har en duktig spårhund i jaktlaget men rådjuret bara går undan och man behöver en hund som har förmågan att gå ifatt och dra ner ett skadat rådjur.
  • Man klarar inte ut eftersöket med jaktlagets egna eftersökshundar av någon anledning. Hundar är inga maskiner utan dom kan ha en dålig dag dom också. Då kan man ta hjälp av EA!
  • Man har inte egen eftersökshund alls utan behöver hjälp om skottet inte tog där det skulle. Eller att man inte bara finner det skjutna viltet.

En jaktledare har ett stort ansvar genom att se till att det finns tränade eftersöksekipage tillgängligt för det viltslag som skall jagas.

Blev du intresserad så kan du läsa mera om Eftersöksassistans på den här länken: https://jagareforbundet.se/jakt/eftersok/eftersoksassistans/ Det finns även en FB sida som heter: Eftersöksassistans. Där kommer det upp nyheter då och då.

Senast uppdaterad den 16 mars 2020