Foto: Peter Boman

Huvudverksamhet hund

Hundverksamheten i Västmanlands län består i olika hundutbildningar och hund aktiviteter så som:

 • Lydnads kurs. Som hundägare, oavsett ras, får du mer av din hund och jakt om den får viss grundlydnadsutbildning. Den regelrätta jaktträningen går betydligt lättare och vardagen i hundhållandet blir så mycket enklare. Kursen passar alla hundraser men bör vara minst 7-10 månader gammal. Metodiken är fyra lätta steg. Dom fyra lätta stegen består av:
 • Följ mig. Vilket innebär att hunden skall följa utan att dra i kopplet.
 • Viktigt ord. Vi lär hunden kommandon som sitt eller hit.
 • Leken är viktig för bland annat bygga upp vår relation med hunden.
 • Hantering. Vi lär hunden bland annat att vi skall kunna visitera och klippa klor på ett bra sätt.

Det här blir en ”verktygslåda” som vi kan ha stor användning av i hundens fortsatta utbildning till effektiv jakthund. Kurserna startar normalt i maj årligen i Västerås och Arboga.

 

 • Viltspårkurs. Nu utbildar vi hunden att på ett konstruktivt sätt följa ett spår och utbilda föraren att läsa sin hund, ifall den är på spåret eller ej. Kursen passar alla hundraser men hunden bör vara minst 8 månader gammal. Kursen är lämplig för dig som senare tänker gå E-eftersökskursen. Kursen består bland annat i:
 • Spårläggning som utvecklar hundens förmåga att spåra vid ett eftersök
 • Hund respektive förarens arbete under spårningen.
 • Analys av och lösningar på problem som uppstår i spårträningen.
 • Hundars utveckling och hundars mentalitet.
 • Att få hunden i rätt arbetsstämning (stressnivå) inför ett spårarbete.

Kursen startar normalt i maj årligen i Hallstahammar.

 

 • Eftersökskurs. På den här kursen sammanfogar vi eftersöksekipaget.
 • Krav för att gå kursen: Hund lämplig för eftersök. Med genomgånget anlagsviltspår med godkänt resultat. Eller motsvarande. Kursen är intygsgrundanande varför du skall var medlem i Svenska jägareförbundet och inneha klass 1 eller 2 vapen. Innan kursen bör du ha genomgått den digitala delen i utbildningen, på jägareförbundets hemsida. Se länk: https://jagareforbundet.se/utbildning/eftersoksutbildning/steg-1/ Det som bland annat ingår i den praktiska kursdelen är:
 • Eftersökets upplägg.
 • Säkerhet under alla faser.
 • Arbetet på skott- och olycksplatser.
 • Spårträning- för hund och förare.
 • Utbildning och användning av eftersökshundar.
 • Samarbete och förmedling för ökat uppklarande.
 • Viltets anatomi.
 • Eftersöksskytte.
 • Eftersöksjuridik.
 • Trafikeftersök.
 • Mörkerspårning
 • Mörkerskytte

Kursen startar normalt i mars årligen i Hallstahammar.

Mentaltest

 • Här lär du känna din hund på ett djupare plan genom Barbro Börjessons mentaltest. Hundar lever i en känslovärld. Ett mentaltest ger oss information om hundens arbetslust. Den ger även information om hundens sätt att hantera sina känslor såsom aggressivitet, rädsla, glädje och stress. Egenskaper som bedöms är:
 • Tillgänglighet. Bemötande av främmande människor
 • Lusten att förfölja synligt byte och intresse för bytet.
 • Lust att kämpa med eller emot något/någon.
 • Nyfikenhet.
 • Skärpa. Förmågan att bli arg.
 • Försvarslust. Förmågan att besvara hotsignaler.
 • Grundstressnivå, koncentrationsförmåga och avreaktion.
 • Hårdhet. Visar social status och självständighet.
 • Dådkraft. Förmågan att övervinna sin rädsla.
 • Reaktion vid skottlossning.

När testet är genomfört så får du ett protokoll samt en muntlig genomgång om din hunds mentala egenskaper. Man är välkommen att vara med som publik och se andras hundar under testen. Mentaltesterna genomförs oftast i början på augusti. Anmälan sker till mentaltestarna.

 

 • Problemhundslösning. Ibland dyker det upp olika problem med hundar. Det kan vara många olika saker som till exempel att hunden är aggressiv, är rädd för något, skäller när man inte vill att den skall göra det eller flera andra saker. Då kan våra välutbildade instruktörer hjälpa till att lösa problemet.

 

 • Kretsmästerskap och länsmästerskap i eftersök.

Årligen genomför kretsarna ett mästerskap i eftersök som består i ett öppenklass viltspårprov. Vinnaren i kretsen får senare starta på länsmästerskapet i eftersök. Där ingår skottplatsundersökning, spårarbete, eftersöksskytte och teorifrågor. Vinnaren på länsmästerskapet får sedan representera länet på regionmästerskapet. Man anmäler sig till kretsansvarig för hund om man vill starta på kretsmästerskapet i eftersök som sker på vårkanten.

 

 • Viltspårsträningar. Dom flesta kretsarna genomför spårträningar med start på vårkanten. Där träffas man och lägger spår åt varandra som man sedan går med sin hund. Man anmäler sig till kretsansvarig om man vill träna sin hund på viltspår.

 

 • Det genomförs även andra oftast kvällsaktiviteter som till exempel föredrag om jakthundens akuta skador och utbildning i eftersöksskytte.

 

 • Alla aktiviteter marknadsförs på länets hemsida och FB sida.

 

Hund kommittén

Senast uppdaterad den 16 maj