Foto: Thomas Ohlsson

Vildsvin

Vildsvinen har på kort tid blivit en av de viktigaste viltarteran vid jakt i bl.a. mellersta Sverige. I framför allt Mälarregionen i Västmanland är vildsvinen talrika även om det finns lokala variationer.

En förutsättning för en framgångsrik vildsvinsförvaltning är samverkan mellan flera parter. Det gäller framför allt mellan jägare, lantbrukare, arrendatorer och markägare. Här kan jaktvårdskretsarna bidra genom att ta initiativ till bl.a. samordnade jakter mm. I Västmanland är vildsvin det vilt där avskjutningen ökar mest.

Avskjutning i skadekänslig gröda t.ex. ”mjölkande” vete kräver vissa tider ett högt jakttryck för att förhindra skador. En god regel vid vildsvinsjakt är att avskjutning i en grupp alltid börjar med de minsta djuren. En bra tumregel är att inte skjuta det djur som kommer först i gruppen och inte heller det djur som är störst om man inte kan avgöra att det är en galt.

Jägareförbundet Västmanland anser att utfodring i stödjande syfte undantagsvis bör kunna ske under hårda vintrar med stort snödjup. Vidare bör avledande fodring, långt ifrån skadekänsliga områden, kunna ske för att förhindra skador på gröda. Vid sådan utfodring bör jakt inte ske vid åtelplatsen. Att åtla för jakt ger möjlighet till en ganska effektiv jaktform som dock oftast kräver en stor tidsinsats. Jaktformen ger också möjlighet till viss urvalsjakt.

Avskjutningen av vildsvin i Västmanland har ökat varje år under de senaste fem åren. Ett tydligt tecken på såväl en ökning som en spridning av vildsvinsstammen i länet. Under jaktsäsongen 2013/14 fälldes 1 612 vildsvin i länet och fem år senare, jaktsäsongen 2017/18, fälldes 2 860 vildsvin.

 

Jakt- och Viltförvaltningsansvarig i Jägareförbundet Västmanland är

Johan Wigren

Tel 070-508 76 88

Mail: viltforvaltning@vastmanland-jagareforbundet.se

 

 

Senast uppdaterad den 11 maj 2023